top of page

依一題係2019DSE既題目,關於安史之亂爆發的責任問題。

有好多同學答題既時候,往往各說各話,未有就資料中所示既部份逐一扣緊,令到答題只答了一邊,但未有好好多緊扣意識,後部就失分了。

以依一題做例子。

有好多同學會
只係指出玄宗在天寶年間處事昏庸,「驕奢淫德之欲遂起,怠惰不理政事習慣形成」,當中會舉好多例子,例如寵愛楊貴妃、重用口蜜腹劍李林甫、不學無術楊國忠,自此君王不早朝

 

可惜,就資料的前半部份欠扣連。「自以為從此天下太平,大功告成」,這一部份,同學其實都要論述,指出玄宗於開元初年重用姚崇、宋璟及張九齡,要輕輕描寫盛世的概況,直指玄宗由明轉昏,當中的責任玄宗實難辭其咎,故玄宗應該為政局腐敗,對危機欠觸覺的問題負上責任。

另外,
題目重心有李林甫及楊國忠,資料二明言「如果說李林甫是養成天下之亂,那麼楊國忠便是「終成其亂」。明顯有程度既分別,李林甫乃萬惡之禍源,但未開花結果,同學應該要就這一點說明,指李林甫縱然有錯,但基於其個人能力,對邊將尚能控制,縱使杜絕出將入相導致引胡為兵的問題是由李林甫做成,但計時炸彈尚未引爆,一直到楊國忠當政時,基於將相不和,未有能力控馭邊將,致使安史之亂於天寶十四年爆發,這一題要求多,要做到層次感是必須的

同時要同學答題目,記得要緊扣資料作答是也﹗

bottom of page