top of page

[歷史知多一點點]

武后怕貓之謎

IMG_2833.jpg

武則天好怕一隻動物。係咩呢?就係貓。點解?其實有段故⋯⋯

後宮之中,諸多女子,為求上位,勾心鬥角,唇槍舌劍,步步驚心。

高宗時,王皇后同蕭淑妃爭權鬥勢,王皇后更引武氏入宮,清除蕭淑妃,點知後後武氏越得高宗寵愛,唔聽王皇后講,後同武則天既宮廷鬥爭中失敗,被廢為庶人,武昭儀被立為皇后,將王皇后改姓為蟒氏,蕭淑妃為梟氏。(所以三個女人,憎人憎到要改埋人地個姓⋯⋯)

果時,王皇后同蕭淑妃被囚,按《舊唐書·后妃上》,
蕭淑妃曾大力詛咒武后「願阿武為老鼠,吾作貓兒,生生扼其喉!」(你做老鼠我做貓,下世我一定割你喉嚨)

高宗曾經想念兩個舊情人,於是去探王氏同蕭氏,高宗見到兩個人被鎖係密室,起憐憫之心。件事比武后知道,於是杖打二人一百,並去其手足,投入酒缸,「令此二嫗骨醉!」,最後就死左。

因為蕭淑妃生前既詛咒,所以武后好怕貓(但有就佢之前都好驚貓),唔準宮中養貓,而且佢都成日發惡夢,即位後更遷都洛陽,名為「神都」

所以,女人間既勾心鬥角都幾恐怖..

bottom of page