top of page

[歷史知多一點點]

商務印書局與共產黨的關係

ig 06.jpg

《鏗鏘集》早前報道指,擁有「三聯書店」、「商務印書館」及「中華書局」既「聯合出版集團」,幕後大老闆係中聯辦,引起全城關注,不過在下今日唔係想評論依件事,只想講一講商務印書局既歷史……

問一個簡單問題,中共係邊到成立?就係1921年既上海。


大家讀國共分合果時都會知道中共創建之初勢單力薄,所以只係以自己既力量宣傳似乎力有未逮。故此必須借助已經係思想輿論界廣有市場同聲勢既書局埋首傳播。

商務印書局係1897年於上海創設,係當時中國規模最大既出版機構,同時係1918年為止,係全球各地都有好多分店(1914年在香港都有),勢力係不可忽視,而商務印書館所在地上海係中國的工人階級比較集中既地方,都係中國工人階級大本營,所以商務印務局強大既生產能力同組織能力係唔可以睇少,而中共亦好好利用依鼓力量,

 

據統計,1919-1922年間,商務印書館出版既馬克思主義書籍已經有20種。堆黨員亦都引左好多印刷所工人、發行所職員入黨,1925年既五卅運動時期,商務印書館既僱員中就有大約170名共產黨員。

 

所以共產黨員陳雲係商務印書館上海印刷廠題詞寫「發揚革命傳統,做好印刷工作」,商務印書局對中共建國實功不可沒。

bottom of page